SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Styczeń 15, 2021

Wasilków. Radni nie zgodzili się na podwyżkę cen za wywóz śmieci

fot. Małgorzata Turecka
Nie będzie podwyżki cen za wywóz śmieci w gminie Wasilków. Nie zgodzili się na nią radni. Wzrostu cen chciał burmistrz miasta.

 

Projekt uchwały zakładał podniesienie opłaty o sto procent – z dotychczasowych 12 złotych od osoby na 24 złote. Jak mówi burmistrz miasta, system gospodarki odpadami musi się bilansować. W Wasilkowie nie spełnia on tego wymogu od kilku lat. Miasto co roku musi więc dopłacać do niego coraz więcej.

W 2019 r. było to 700 tys. złotych, w 2020 r. – już 1,1 mln złotych. Z szacunków urzędu wynika, że w tym roku dopłacić trzeba będzie aż 2,3 mln złotych.

Nie pomogły argumenty burmistrza, że brak bilansu systemu śmieciowego będzie hamował rozwój gminy.

– Za te pieniądze moglibyśmy wybudować trzy świetlice wiejskie, połowę domu kultury, postawić tysiąc nowych słupów z lampami, wybudować kilka dróg, kilkanaście chodników, wesprzeć programy społeczne. Ta uchwała musi być podjęta. System opłat za śmieci musi się bilansować. Gmina Wasilków musi się rozwijać – apelował do rannych burmistrz Adrian Łuckiewicz.

Dziewięciu radnych było za odrzuceniem uchwały, sześciu za przyjęciem. (mt/mc)

 

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl