SŁUCHAJ ONLINE
Ramówka

Poniedziałek

14:00 – 18:00 Radiogram Paula Antipow
15:45 – 15:55 Drogowskaz Jerzy Krupicki
18:00 – 22:00 Wieczory autorskie
22:00 – 06:00 Muzyka nocy

Wtorek

Środa

14:00 – 18:00 Radiogram Paula Antipow
15:45 – 15:55 Drogowskaz Jerzy Krupicki
18:00 – 22:00 Wieczory autorskie
22:00 - 6:00 Muzyka nocy

Czwartek

14:00– 18:00 Radiogram Paula Antipow
15:45 – 15:55 Drogowskaz Jerzy Krupicki
18:00 – 22:00 Wieczory autorskie
22:00 – 6:00 Muzyka nocy

Piątek

14:00 - 15:00 Planeta A Natalia Galicz
15:45 – 15:55 Drogowskaz Jerzy Krupicki
16:05 – 18:00 Kino Oddycha Paula Antipow
18:00 – 00:00 Wieczory autorskie
18:00 – 22:00 Ejtisy
00:00 – 8:00 Muzyka nocy

Sobota

22:00 – 8:00 Muzyka nocy

Niedziela

8:00 – 12:00 Dzielny poranek
20:00 – 22:00 Muzyka nocy
22:00 – 6:00 Muzyka nocy
Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl