SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Maj 3, 2021

Wasilków. Można już składać wnioski o najwyższe w regionie becikowe

smoczek leży na blacie stołu fot. Katarzyna Cichoń
Mieszkańcy gminy Wasilków mogą już składać wnioski o becikowe. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, w wysokości 1500 złotych będzie przyznawana każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodów. To najwyższa kwota becikowego, jaka jest przyznana za urodzenie dziecka w woj. podlaskim.

 

– Uchwałę w tej sprawie radni Wasilkowa podjęli 25 marca, jednogłośnie popierając projekt uchwały zaproponowanej przez burmistrza Adriana Łuckiewicza. Zapisy uchwały miały obowiązywać do 2023 r., do końca kadencji. Jednak podczas dyskusji pojawił się wniosek, by wydłużyć obowiązywanie tak prospołecznej uchwały do końca 2028 r. Tą kwestią zajęła się Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu 26 kwietnia br. Burmistrz Wasilkowa, uwzględniając propozycję Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, na sesję, jaka odbyła się 29 kwietnia br., przygotował projekt uchwały wydłużając okres wypłaty becikowego do końca 2028 r. 13 radnych poparło tę uchwałę, 1 wstrzymał się od głosu – informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie gminy Wasilków (np. Karta Wasilkowianina albo rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców Gminy Wasilków).

Szacuje się, że w ciągu roku na terenie gminy Wasilków z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzysta ok. 240 dzieci, co daje łączną kwotę skutków finansowych uchwały w wysokości 360 tys. złotych. (mt/mc)