SŁUCHAJ ONLINE
Sierpień 13, 2020

Tylko kilka białostockich szkół może pochwalić się 100% zdawalnością matur

fot. Katarzyna Cichoń
W siedmiu białostockich szkołach ponadpodstawowych wszyscy uczniowie zdali egzamin dojrzałości. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe wyniki matur.

 

Do tegorocznej matury, w Białymstoku, przystąpiło łącznie trzy tysiące sześciuset czterdziestu siedmiu absolwentów z czterdziestu czterech placówek ponadpodstawowych, z czego tylko siedem szkół może pochwalić się stuprocentową zdawalnością. Wśród nich: I, II oraz III LO w Białymstoku. Liceum Politechniki Białostockiej oraz Społeczne przy Fabrycznej. Ponadto maturę zdali wszyscy uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, z tym, że w tych placówka do egzaminu przystąpiło odpowiednio 13 i 9 osób.

Najsłabiej z maturą poradzili sobie słuchacze liceów dla dorosłych.

Maturzyści, którzy nie zdali jednego z egzaminów obowiązkowych w części pisemnej, mogą poprawić swój wynik we wrześniu. Aby to zrobić niezbędne jest złożenie do jutra (14.08) pisemnego oświadczenia do dyrektora szkoły, którą się kończyło, bądź do dyrektora OKE.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września. (ea/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl