Wiadomości

29 kwietnia, 2022

Twórcy Białostockiego Środowiska Filologicznego upamiętnieni

Na drewnianej ścianie wisi tablica upamiętniająca prof. Halinę Krukowską. Przy niej od lewej strony stoi uśmiechnięta kobieta, po środku uśmiechnięty mężczyzna w granatowej marynarce, z prawej również mężczyzna w okularach i granatowej marynarce źródło: UwB/fot. Łukasz Nowicki
Trzy sale na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku mają swoich patronów: Elżbietę Feliksiak, Halinę Krukowską i Bogusława Nowowiejskiego. W ten sposób społeczność wydziału i uczelni uhonorowała swoich znakomitych, nieżyjących już profesorów, twórców białostockiej polonistyki.

 

– To byli nasi mistrzowie, twórcy środowiska filologicznego w Białymstoku. Wnieśli ogromny wkład w rozwój instytucjonalny naszego wydziału, ale też kształtowali naszą naukową tożsamość: nadawali kierunek badaniom, tworzyli zespoły naukowe. Bardzo wiele im zawdzięczamy – mówi prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego.

– Historia uniwersytetu jest równie istotna, jak jego teraźniejszość. Takie formy upamiętnienia naszych pracowników są ważne, bo budują w środowisku akademickim poczucie ciągłości, są też elementem uniwersyteckich tradycji – komentuje prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Uroczystość nadania salom wykładowym i ćwiczeniowym imienia Elżbiety Feliksiak, Haliny Krukowskiej i Bogusława Nowowiejskiego zgromadziła nie tylko przedstawicieli władz Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Filologicznego, ale też współpracowników i wychowanków Profesorów. W tym gronie nie brakowało nauczycieli białostockich szkół.

Kolejnym punktem spotkania było sympozjum naukowe. Jego tematem były dokonania naukowe Profesorów, wartości i idee, jakim hołdowali w swej pracy badawczej i twórczej. Wzięli w nim udział filolodzy z UwB, ale także przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

W programie upamiętnienia znalazł się też otwarty dla wszystkich zainteresowanych wieczór wspomnień o prof. Elżbiecie Feliksiak, prof. Halinie Krukowskiej i prof. Bogusławie Nowowiejskim, który został zorganizowany w Książnicy Podlaskiej.

Wydarzenie towarzyszy obchodom XXV-lecia Uniwersytetu w Białymstoku.

Prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak (1937-2015)
Wybitna literaturoznawczyni, polonistka, germanistka, tłumaczka, autorka prac z zakresu poetyki, teorii literatury, antropologii literackiej i komparatystyki, wydawca źródeł; autorka trzech monografii: Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu pluralizmu europejskiego (Tomasz Mann, Tadeusz Konwicki, Erica Pedretti) (1989), 'Maria’ Malczewskiego. Duch dawnej Polski w stepowym teatrze świata (1997), Poezja i myśl. Studia o Norwidzie (2001), Antropologia literatury. Interpretacje i studia (2014). Interpretatorka twórczości Cypriana Kamila Norwida, inicjatorka pionierskich badań nad pamięcią Kresów Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, a także organizatorka w latach 1994, 1998, 2000 wielkich cyklicznych międzynarodowych konferencji: 'Wilno i Kresy Północno-Wschodnie’, 'Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci’, 'Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego’. Pomysłodawczyni serii wydawniczej: Biblioteka Pamięci i Myśli, Poetyka i Horyzonty Tradycji oraz Colloquia Herbertiana. Związana z białostockim środowiskiem filologicznym od 1975 roku, wieloletnia kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, w latach 2002-2005 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, w latach 1989-2008 prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, laureatka Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego (2012), odznaczona Medalem Uniwersytetu w Białymstoku (2011).

Dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB (1937-2019)
Wybitna badaczka literatury polskiego i europejskiego romantyzmu, mickiewiczolog, edytorka, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2018). Autorka monografii: Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje (1985, 2011), 'Pan Tadeusz’ jako poezja czysta. Studia i szkice o Mickiewiczu (2016), Studia i szkice (t. 1: Czarny romantyzm; t. 2: Niepokoje istnienia; 2022). W 1994 roku zainicjowała wydawanie Naukowej Serii Wydawniczej Czarny Romantyzm (do 2022 roku ukazało się pięćdziesiąt tomów), w której we własnym opracowaniu wydała Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego (1994), Marię Antoniego Malczewskiego (1995) i Lesława Romana Zmorskiego (2014). Organizatorka pamiętnych konferencji naukowych: 'Mickiewicz. W 190. rocznicę urodzin’ (1988), 'Antoni Malczewski. Poeta – poemat – recepcja’ (1995), 'Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej’ (1997), 'Problemy tragedii i tragizmu’ (2001). Związana z białostockim środowiskiem filologicznym od 1969 roku. Twórczyni Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu, w latach 1999-2002 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Działaczka NSZZ 'Solidarność’ (w okresie stanu wojennego) oraz Klubu Inteligencji Katolickiej, laureatka XVIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego (2007). Przez całe życie związana z Wasilkowem, Białymstokiem i Podlasiem.

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (1954-2019)
Wybitny językoznawca o szerokim spektrum zainteresowań lingwistycznych: historyk języka i synchronista, autor prac z zakresu leksykologii i leksykografii, badacz gwar Podlasia oraz mowy mieszkańców większych miast regionu północno-wschodniego, znawca języka sportu, odmian socjolektalnych polszczyzny współczesnej oraz interferencji językowych polsko-białorusko-litewsko-ukraińskich, twórca metodologicznych podstaw badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi, a także interpretator zagadnień ortoepicznych. Autor monografii: Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku (1996), Z zagadnień kontaktów językowych (2010) oraz Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza: źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii (2011). Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej (1985-1999), prorektor Uniwersytetu w Białymstoku (1999-2005), dziekan Wydziału Filologicznego (2008-2016), kierownik Zakładu, a później Katedry Historii Języka Polskiego (2007-2019), założyciel i redaktor rocznika 'Białostockie Archiwum Językowe’ oraz serii wydawniczej 'Białostockie Studia Językoznawcze’. Odznaczony 'Srebrnym Krzyżem Zasługi’ oraz medalem 'Zasłużony dla Uniwersytetu’. Członek Rady Języka Polskiego w kadencji 2015-2018. Lokalny patriota, związany z Uniwersytetem oraz swą 'małą ojczyzną’ – Sokółką, Białymstokiem i Podlasiem. (mt)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.