SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Kwiecień 18, 2019

Stypendia prezydenta czekają. Młodzi artyści mogą się o nie ubiegać do końca miesiąca

Fot. Katarzyna Cichoń
Młodzi twórcy mogą ubiegać się stypendia artystyczne prezydenta Białegostoku na drugie półrocze. Termin zgłoszeń mija z końcem kwietnia.

 

Stypendia przyznawane są na projekty obejmujące twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury (fotografię, literaturę, muzykę, sztukę estradową, filmową, sztuki wizualne, taniec i teatr) oraz opiekę nad zabytkami. Ze wsparcia miasta mogą skorzystać osoby działające na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia.

Stypendia dla młodych twórców są przyznawane od 2007 roku. W tym roku otrzymuje je 10 osób. Łączna wartość wsparcia to 127 tysięcy złotych. Siedmiu młodych twórców ma stypendia roczne i trzech – na pierwsze półrocze. Teraz do tej grupy mają szansę dołączyć kolejni stypendyści.

Wzór wniosku i informacje o zasadach przyznawania stypendiów są dostępne na stronie www.stypendia-bialystok.pl. Wnioski (z dopiskiem „stypendia”) trzeba przesłać na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub złożyć w sekretariacie departamentu (ul. Słonimska 8) do 30 kwietnia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 869 6366. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl