SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Marzec 26, 2020

Podlaskie. Wybory uzupełniające do rad gmin odbędą się w innym terminie

fot. Katarzyna Cichoń
Z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd ograniczeń odnośnie przemieszczania się wybory uzupełniające do rad gmin: Turośl, Czeremcha i Rudka nie odbędą się w planowanym terminie.

 

Wojewoda podlaski przesunął datę głosowania o dwa tygodnie – z 5 kwietnia na 19 kwietnia.

25 marca 2020 roku Minister Zdrowia wprowadził zakaz, dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. W związku z tym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośl, Rady Gminy Czeremcha i Rady Gminy Rudka, postanowił przesunąć datę głosowań. Odbędą się one w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r. – czytamy w komunikacie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. (mt/mc)

 

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl