SŁUCHAJ ONLINE
Luty 14, 2020

Mniej cudzoziemców. Liczba legalnie zatrudnionych spada w całym kraju

fot. Ewelina Andrzejewska
Zmniejsza się liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Jest ich mniej nie tylko w Podlaskiem, ale i w całym kraju.

 

Tylko w ciągu czwartego kwartału zeszłego roku nasz kraj opuściło 32 tys. legalnie zatrudnionych obcokrajowców. W województwie podlaskim to ponad pół tysiąca osób.

– Obcokrajowcy w znacznej większości, bo ilości  7 tys. zatrudnieni są na umowę o pracę. Wielu z nich zakłada w Polsce własne firmy, dzięki czemu tworzą miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale w miarę rozwoju biznesu, także dla innych. Takich osób jest już 500 w naszym regionie. Pozostali cudzoziemcy ujęci w statystykach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  podlegający ubezpieczeniom społecznym to osoby, które mają inne formy zatrudnienia np. umowa zlecenie – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Wśród pracowników z zagranicznym paszportem najwięcej w naszym regionie jest Białorusinów. Kolejna liczna grupa to Ukraińcy. W większości są to osoby w wieku 20-49 lat. Najczęściej zatrudniani są w przemyśle, transporcie i branży budowlanej.

Na koniec  2019 roku w województwie podlaskim liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych wyniosła 12,6 tys. osób. (mt/mc)

 

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
wiszowata@akadera.bialystok.pl