SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Maj 4, 2021

Młodzieżowy sejmik zwrócił się do kuratorium ws. łamania praw uczniów

Wejście do Kuratorium Oświaty w Białymstoku fot. Ewelina Andrzejewska
Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego złożyli do Kuratorium Oświaty w Białymstoku petycję z prośbą o sprawdzenie czy w szkołach łamane są prawa uczniów.

 

Pismo jest odpowiedzią na wyniki badań, które przedstawiła Młodzieżowa Rada Miasta. Przeprowadzona przez nich ankieta wykazała, że 80% badanych przyznało, że doświadczyło lub było świadkiem nie przestrzegania praw ucznia.

– Skoro na próbie badawczej 600 uczniów, aż 80% zgłasza, że było świadkami lub ofiarami łamania praw ucznia, uważam, że w pierwszej kolejności powinien się tym zająć Kurator Oświaty. Celem kuratorium powinno być wyjaśnienie tej sytuacji – przyznaje Kamil Sinkicki z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dlatego Mateusz Feszler apeluje do młodych ludzi, aby zgłaszali się do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, jeżeli ich prawa ucznia były łamane.

– Prosimy wszystkich uczniów, którzy czuli, że ich prawa były łamane, żeby się z nami kontaktowali. W ten sposób chcielibyśmy lepiej poznać ten temat, żeby nie było to dla nas obce, żebyśmy wspólnie mogli rozwiązywać problem łamania praw uczniów – mówi Mateusz Feszler.

Młodzieżowa Rada Miasta na podstawie przeprowadzonej ankiety, z której wynikało, że 80% młodych ludzi doświadczyło w szkole nie przestrzegania ich praw, chce powołać Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. (ea/mc)