SŁUCHAJ ONLINE
Sierpień 7, 2020

LO PB. Szkoła zakończyła nabór uczniów do klas pierwszych

źródło: Politechnika Białostocka
Trzech chętnych na jedno miejsce, a wśród zakwalifikowanych – co czwarty uczeń jest laureatem olimpiad przedmiotowych. Zakończyła się rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

 

We wrześniu w LO PB ruszą dwie klasy pierwsze. W tegorocznej rekrutacji szkoła przygotowała 52 miejsca – chętnych zgłosiło się 140. Wszyscy przyjęci mają świadectwa z czerwonym paskiem, ponadto 11 z nich to laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Minimalna liczba punktów przyjętych kandydatów wyniosła 190.

– Poziom jest coraz wyższy. Rozmawiamy z uczniami podczas rekrutacji, kiedy przynoszą dokumenty i widzimy, że chcą się u nas uczyć ludzie zdolni, ambitni, świadomi siebie i pełni pasji – mówi dyrektor LO PB Józef Klim.

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej jest bezpłatną szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej i jedną z nielicznych w kraju funkcjonującą przy uczelni wyższej. Powstało w 2016 roku z myślą o zdolnych i ambitnych uczniach, zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, chcących korzystać z nowoczesnych technologii oraz bazy dydaktycznej Politechniki Białostockiej.

– W rekrutacji najwyżej punktowaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Braliśmy pod uwagę także oceny z fizyki, chemii, informatyki, języka polskiego oraz języka angielskiego – wyjaśnia dyrektor LO PB Józef Klim.

LO PB jest pierwszą szkołą w Białymstoku, która zakończyła rekrutację. Pozostałe, miejskie placówki ogłoszą listy przyjętych 12 sierpnia. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl