SŁUCHAJ ONLINE
Lipiec 31, 2020

KMP Białystok. Trwa nabór kandydatów do służby

fot. Małgorzata Turecka
Białostocka policja prowadzi nabór do służby. Do końca roku może zostać przyjętych 19 osób, tyle bowiem na ten moment w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jest wolnych etatów.

 

– Liczba osób możliwych do przyjęcia uwarunkowana jest ilością osób, które przejdą pozytywnie procedurę kwalifikacyjną. Ponadto zalezne jest od stanu etatowego na dany miesiąc, który może oczywiście ulegać zmianie – mówi mł. asp. Katarzyna Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

A to oznacza, że jeśli np. któryś z policjantów złoży wniosek o przejście na emeryturę, to wtedy w jego miejsce będzie mogła zostać zatrudniona dodatkowa osoba.

Kandydaci do służby w policji muszą mieć polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakową opinią i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

– Musi to też być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych – dodaje Katarzyna Zarzecka.

Szczegóły naboru są tutaj.

Od początku tego roku do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przyjęto jedenaście osób. (mt/mc)

 

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
p.o. Szefa Muzycznego
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl