SŁUCHAJ ONLINE
Listopad 14, 2019

KAS udaremniła przemyt zagrożonych wyginięciem owadów

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Przemyt owadów, które są pod ochroną zatrzymała Krajowa Administracja Skarbowa na polsko – białoruskim przejściu granicznym.

 

 

Rosjanin próbował wwieźć do Polski spreparowane chrząszcze i motyle objęte ochroną gatunkową i zagrożone wyginięciem. Funkcjonariusze KAS w samochodzie 42-letniego mężczyzny znaleźli 5 gablot. Wstępna ekspertyza wykazała, że wśród ponad 180 owadów znajdują się okazy szczególne, pod ścisłym nadzorem.

W jednej z gablot znajdowały się m.in. 3 okazy motyla z gatunku niepylak apollo wpisanego na światową listę ochrony Konwencji Waszyngtońskiej CITES, której głównym celem jest eliminacja handlu okazami gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunek ten wymieniony jest również w polskiej tzw. „Czerwonej księdze zwierząt”. Niepylak apollo ma w niej status gatunku skrajnie zagrożonego natychmiastowym wymarciem. Wśród ujawnionych owadów znajdowały się m.in. również okazy chrząszcza o nazwie tęcznik liszkarz oraz okazy biegacza pomarszczonego. Gatunki te objęte są w Polsce ochroną częściową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska – mówi Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Za nielegalny przewóz okazów, które są pod ochroną grozi kara pobawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (ea/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
wiszowata@akadera.bialystok.pl