SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Kwiecień 8, 2021

Emerytura „Mama 4 plus”. Jak dotąd świadczenie otrzymało ponad 63 tys. osób

Banknot stuzłotowy z wizerunkiem króla Władysława II Jagiełły. W tle po jego obu stronach znajdują się stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej. fot. Katarzyna Cichoń
Mijają dwa lata od uruchomienia programu „Mama 4 plus” umożliwiającego rodzicom otrzymanie świadczenia uzupełniającego. Od początku działania programu, czyli od marca 2019 r. do końca lutego 2020 roku świadczenie otrzymało ponad 63 tys. osób.

 

Mogą na nie liczyć te osoby, które poświęcając się wychowaniu, co najmniej czwórki dzieci, zrezygnowały z zatrudnienia lub w ogóle nie podjęły pracy i tym samym nie wypracowały sobie choćby minimalnej emerytury.

O świadczenie „Mama 4 plus” mogą ubiegać się nie tylko mamy, ale po spełnieniu określonych warunków również ojcowie.

Aby otrzymać świadczenie trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (środki utrzymania należy oceniać na tle wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto). Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Ponadto świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS lub w oddziale KRUS. (mt/mc)