SŁUCHAJ ONLINE
Sierpień 13, 2020

Drohiczyn. „Matka Boża Sykstyńska” już po renowacji

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Zakończyły się prace konserwatorskie obrazu „Matka Boża Sykstyńska” z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie. Trzeba było je wykonać, by uratować pochodzący z XIX wieku obraz przed dalszym niszczeniem.

 

Harmonogram prac przy zabytku obejmował m.in. dezynfekcję i oczyszczenie obrazu, reparację płótna podobrazia i uzupełnienie ubytków.

„Matka Boża Sykstyńska” powstała jako inspiracja obrazem Rafaela Santi, lecz nie może być uznana za wierną kopię dzieła wielkiego mistrza. Przede wszystkim obraz drohiczyński różni się odmiennym sposobem malarskiego potraktowania postaci, typowym dla sztuki XIX wieku. Na obrazie nie zobaczymy także postaci św. Sykstusa i św. Barbary. Taka kompozycja nadała obrazowi indywidualnego charakteru i wyrazu.

Dzieło odznacza się poprawnością formy, interesującym malarskim potraktowaniem twarzy postaci oraz artystycznym sposobem opracowania szat Matki Bożej. Drohiczyński obraz z wizerunkiem Matki Bożej Sykstyńskiej prezentuje wysoki poziom artystyczny. Należy on do wartościowych przykładów dziewiętnastowiecznego malarstwa religijnego z terenu województwa podlaskiego – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz.

Konserwacja obrazu była możliwa m.in. dzięki wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Diecezja Drohiczyńska w tym roku otrzymała na ten cel dotację PWKZ. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl