SŁUCHAJ ONLINE
Wrzesień 13, 2019

Cudzoziemcy w Podlaskiem. Najwięcej legalnie pracujących jest ze wschodu

fot. Ewelina Andrzejewska
12 tys. cudzoziemców legalnie pracuje w Podlaskiem. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini i Ukraińcy.

 

Przeważającą większość, bo 3/4 imigrantów, stanowią mężczyźni. Zasilają oni takie branże jak budownictwo, usługi administracyjne, transport, gospodarka magazynowa, handel, naprawa pojazdów. Najczęściej są oni w wieku 25- 44 lata, chociaż najliczniejszą grupę stanowią osoby między 30 a 34 rokiem życia – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik ZUS.

Oprócz pracowników z obywatelstwem białoruskim i ukraińskim, najliczniej ze wschodu przybyli do nas Rosjanie (278 osoby), Litwini (168 przyjezdnych) i Gruzini (145 osób). Ponadto w regionie zatrudnienie znalazło między innymi 50 Mołdawian, 22 Rumunów, 13 Bułgarów, 18 Słowaków, 20 Czechów, 27 Kazachów oraz 27 Azerów.

Aż 57 procent to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 38 proc. to umowy zlecenie a tylko 4 proc. zdecydowała się na założenie własnej działalności.

Na przestrzeni 5 ostatnich lat,liczba legalnie pracujących obcokrajowców w naszym regionie zwiększyła się czterokrotnie. (mt/mc)

 

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
wiszowata@akadera.bialystok.pl