SŁUCHAJ ONLINE

Flash Białystok

Grudzień 9, 2019

56 wakatów. Jest praca w służbie więziennej

źródło: Podlaska Służba Więzienna
Podlaska Służba Więzienna prowadzi nabór do służby. Wolnych jest 56 etatów w jednostkach w całym województwie.

 

Kandydat do pracy w służbie więziennej musi mieć co najmniej wykształcenie średnie, polskie obywatelstwo i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie może być też skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Oprócz dobrej kondycji fizycznej kandydat musi również cechować się bardzo dużą odpornością na stres, pracować bowiem będzie w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Ważne jest także, aby był osobą asertywną.

Po złożeniu dokumentów chętni do pracy w służbie więziennej przejdą rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawnościowe. (mt/mc)