SŁUCHAJ ONLINE
Lipiec 9, 2019

Na Wydziale Sztuki Lalkarskiej trwają egzaminy wstępne

fot. Katarzyna Cichoń
Młodzi ludzie z całej Polski starają się o przyjęcie na Wydział Lalkarski w Białymstoku. W tym roku padł rekord kandydatów na kierunek aktorski, na który zarejestrowało się aż 250 osób.

 

Do ostatniego etapu przeszło około 30 zgłoszonych. Z czego ostatecznie przyjętych zostanie 15 osób. Wśród zadań egzaminacyjnych był sprawdzian z wymowy, słuchu, interpretacji, wiedzy teoretycznej na temat teatru i sztuki oraz test rytmiczno-ruchowy.

Pierwsza część egzaminu jest etapem weryfikującym podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu aktora. Sprawdzamy wymowę, umuzykalnienie, interpretację tekstu i głos. Jeśli ktoś nie ma jednej z tych czterech wymienionych zdolności w stopniu dostatecznym, to nie jest przyjmowany do dalszych przesłuchań. Chociaż z drugiej strony, bardziej stawiamy na człowieka. W tym sensie, że podczas wstępnych eliminacji dużo rozmawiamy z kandydatem i po prostu poznajemy się, a predyspozycje do wykonywania zawodu są obok tego – mówi dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, dr hab. Artur Dwulit.

Równolegle trwają egzaminy na reżyserię i technologię teatru lalek. Na pierwszy kierunek jest 7 zgłoszeń na 2 miejsca, natomiast na drugi 15 chętnych na 4 miejsca. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej:

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
wiszowata@akadera.bialystok.pl