SŁUCHAJ ONLINE
Luty 3, 2020

„Rocznik Białostocki” jest już dostępny w formie cyfrowej

fot. Ewelina Andrzejewska
„Rocznik Białostocki” – najstarsze czasopismo naukowe w województwie podlaskim jest już w całości dostępne online.

 

Pierwszy tom został wydany w 1968 r. i w ciągu pół wieku ukazało się ich łącznie 21. Na łamach czasopisma opublikowano przeszło tysiąc artykułów naukowych, analiz, wyników badań, recenzji, polemik i sprawozdań z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, antropologii, etnografii i muzealnictwa, które do dziś są wykorzystywane przez naukowców zajmujących się badaniem przeszłości Polski północno-wschodniej.

Od pierwszego już tomu zaznacza się ta interdyscyplinarność „Rocznika Białostockiego”. Jest to wydawnictwo naukowe, ale jednocześnie nie odstręcza amatorów i miłośników przeszłości, bo to jest pisane dla tych, którzy czytają. Z tego buduje się indywidualna wiedza czytelnika – mówił dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Andrzej Lechowski.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, prof. Piotr Chomik przyznaje, że digitalizacja „Rocznika Białostockiego” jest początkiem większego projektu, utworzenia platformy z naukowymi wydawnictwami regionalnymi.

Jednym z naszych zadań jest popularyzowanie nauki i ta strona oraz zdigitalizowanie „Rocznika Białostockiego” jest początkiem naszego szerszego projektu. Mam nadzieję, że w przeciągu roku będziemy mogli przedstawić kolejne naukowe i popularnonaukowe wydawnictwa regionalne, zdigitalizowane, posiadające własne strony internetowe – dodawał prof. Chomik.

„Rocznik Białostocki” jest dostępny poprzez stronę Muzeum Podlaskiego. (ea/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
Szef Muzyczny
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl