SŁUCHAJ ONLINE
Październik 17, 2019

Uwolnić miejsca parkingowe. Straż Miejska bierze się za wraki samochodów

źródło: Straż Miejska w Białymstoku
Stare, nieużywane, pozostawione na poboczu drogi samochody nie tylko szpecą, ale też zajmują miejsca parkingowe. Dlatego Straż Miejska ponawia akcję czyszczenia miasta z wraków.

 

Przepisy prawne jasno regulują możliwości, w których straż miejska czy policja może usunąć wraki. Zgodnie z nimi pojazd, który nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi publicznej. W takich sytuacjach straż miejska w 2018 roku usunęła 34 pojazdy, zaś do końca września 2019 roku odholowanych zostało 12 aut.

Niestety w większości przypadków auta porzucane są poza drogą publiczną, np. na terenie prywatnej nieruchomości czy należącej do spółdzielni mieszkaniowej. Jednak w takiej sytuacji straż miejska mimo wszystko może prowadzić postępowanie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z użytku, która stanowi, że jeżeli właściciel auta wycofanego z eksploatacji nie przekazał pojazdu do recyklingu podlega karze grzywny. Przewidziany jest za to mandat karny w wysokości do 500 złotych lub skierowanie sprawy do sądu.

W 2018 roku straż miejska prowadziła 53 tego typu postępowania, natomiast w tym roku prowadzonych ich jest 40. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
p.o. Szefa Muzycznego
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl