SŁUCHAJ ONLINE
Maj 22, 2020

Więcej pieniędzy w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Podlaskie samorządy dostaną więcej pieniędzy na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dopłata do tzw. wozokilometra wyniesie 3 złote, a nie – jak wcześniej – złotówkę.

 

Wojewoda ogłosił uzupełniający nabór wniosków. Samorządy mogą się zgłaszać do 29 maja.

Chcemy na początku czerwca rozstrzygnąć konkurs, aby wnioski samorządów mogły być realizowane – mamy ponad 51 mln złotych w skali województwa. Zachęcam wszystkie gminy, powiaty, samorząd województwa, związki gminne i powiatowe, aby skorzystały z tej możliwości. Chcemy, aby nasza gospodarka, mimo trudnych warunków, mogła się rozwijać – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W tym roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych skorzystało 17 samorządów. Uzyskały dofinansowanie na 55 linii komunikacyjnych na łącznej długości ponad 1750 km. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
p.o. Szefa Muzycznego
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl