Wiadomości

6 maja, 2022

Iwona Skoczko z Politechniki Białostockiej odebrała nominację profesorką przyznaną przez prezydenta RP

Kobieta ubrana na czarno odbiera nominację profesorską od prezydenta Polski, który stoi z lewej strony. Prezydent prawą dłonią ściska dłoń kobiety, w lewej trzyma bordową ze złotym orłem teczkę źródło: Politechnika Białostocka
Profesor Iwona Skoczko, nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, odebrała nominację profesorską z rąk prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Iwona Skoczko otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych na mocy postanowienia Prezydenta RP z maja 2020 roku, jednak oficjalne wręczenie aktów nominacyjnych było jednak przekładane ze względu na pandemię.

Prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Stopień doktora uzyskała na macierzystej uczelni w 2000 roku. Stopień doktora habilitowanego nadała jej w roku 2014 Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W 2020 roku Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.
Prof. Iwona Skoczko pracuje od 1996 roku na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (wcześniej WBiIŚ) kolejno na stanowiskach asystenta stażysty, asystenta, adiunkta, profesora uczelni i profesora. Pełniła funkcję prorektora ds. kształcenia Politechniki Białostockiej (2019-2020), prodziekana ds. nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2016-2019), pełnomocnika rektora PB ds. studentów zagranicznych (2012-2019), pełnomocnika dziekana WBiIŚ PB ds. studiów w językach obcych (2012-2016), wydziałowego koordynatora programu Erasmus (2012-2016) i wydziałowego kierownika ds. studenckich praktyk zawodowych (2008-2016).

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac naukowych, w tym artykuły naukowe w renomowanych czasopismach, monografie naukowe i rozdziały w monografiach oraz opracowania popularno-naukowe. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia technologii oraz urządzeń do oczyszczania wody i ścieków, a w szczególności procesy uzdatniania wody pitnej i przemysłowej. Działania naukowe prof. Skoczko mają przede wszystkim wymiar praktyczny przekładający się na zgłoszenia patentowe i wdrożenia w rzeczywistych stacjach uzdatniania wody. Jest ona ponadto autorką ekspertyz wykonywanych dla jednostek administracji publicznej, przedsiębiorstw komunalnych oraz branżowych działających w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.

Prof. Skoczko jest aktywnym uczestnikiem przedsięwzięć podejmowanych przez krajowe i międzynarodowe środowisko naukowe. Bierze udział w renomowanych zagranicznych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako Special Issue Editor współpracuje z wydawnictwami MDPI, Springer oraz Bio-Byword Scientific Publishing.

Prof. Skoczko prowadzi zajęcia i prace dyplomowe na WBNŚ PB w języku polskim i angielskim. Warto podkreślić Jej zaangażowanie w rozwijanie współpracy oraz realizację zajęć dydaktycznych w ramach International School of Engineering (Tianjin Chengjian University, Chiny). Jej dyplomanci uzyskują nagrody w konkursach organizowanych dla absolwentów przez instytucje branżowe i jednostki samorządowe. Jest promotorem dwóch zakończonych doktoratów i trzech wszczętych. Uczestniczy aktywnie w pracach różnych komisji doktorskich i habilitacyjnych.

Prof. Iwona Skoczko prowadzi intensywną działalność w instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zespołu doradczego Komisji ds. Infrastruktury przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, ekspertem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aktywnie działa w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych jako Zastępca Prezesa oddziału, współpracuje z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej oraz Polskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Należy też do grona Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. (źródło: Politechnika Białostocka)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.