SŁUCHAJ ONLINE
Marzec 4, 2020

Promocje na UwB. 66 doktorów i doktorów habilitowanych odebrało dyplomy

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
12 stopni doktora habilitowanego i 64 stopnie doktora nadał w ciągu minionego roku Uniwersytet w Białymstoku. W środę (04.03) nowi doktorzy i doktorzy habilitowani odbierali dyplomy podczas uroczystości promocyjnej.

 

To najważniejsza uroczystość uniwersytecka, która pokazuje, jak uniwersytet się rozwija. Promocje doktorskie i habilitacyjne są pokazem siły naukowej uniwersytetu – mówił otwierając uroczystość prof. Robert Ciborowski, rektor UwB.

UwB ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (to: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii).

Spośród osób, które w minionym roku uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Białymstoku, tylko niespełna połowa to zatrudnieni tu nauczyciele akademiccy. (mt/mc)

Radio Akadera
ul. Zwierzyniecka 4
15-333 Białystok
Biuro reklamy: 85 746 99 97
Newsroom: 85 746 99 96
Antena: 85 746 99 99
p.o. Szefa Muzycznego
biuro@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
akadera@akadera.bialystok.pl
maciej.snitkowski@akadera.bialystok.pl