SŁUCHAJ ONLINE
Janusz Taranienko

Janusz Taranienko – poeta, krytyk literacki

Krytyk literacki (debiut 1976), poeta (debiut 1977); polonista (UW, 1977). Białostocczanin. Animator życia literackiego, redaktor (m. in. seria Podlaskie Prezentacje Poetyckie / Prozatorskie, Białostocka Kolekcja Filologiczna); juror konkursów literackich.

Założyciel i nauczyciel-instruktor Pracowni Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – warsztatów literackich adresowanych do piszącej młodzieży licealnej i studenckiej.

Autor ponad stu publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, na antenach radiowych i w Internecie – głównie krytycznoliterackich: szkiców, esejów, recenzji, omówień; publikuje również utwory własnego autorstwa, przede wszystkim wiersze.

Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich (m.in. Łódź, Gorzów Wlkp., Płock, Gdynia, Kruszwica, Warszawa).

Tom wierszy przeszłości (wyd. UwB, Białystok 2015) uzyskał nominację do Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę roku.

Prowadzone audycje:
Kawiarnia literacka