Zarząd województwa dofinansował staże dla uczniów podlaskich szkół

Fot. Ewelina Andrzejewska

Fot. Ewelina Andrzejewska

 

Ponad setka uczniów szkół zawodowych z Łomży i Białegostoku odbędzie staż u lokalnych przedsiębiorców. Praktyki będą możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W sumie to prawie 800 tys. złotych.

 

Będą to praktyki w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej. Dzięki tym stażom możliwe będzie dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rzeczywistego rynku pracy. Młodzież zaś zdobędzie lepsze przygotowanie do podjęcia pracy. (mt/mc)