Wspólna inauguracja Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej

źródło: UwB

źródło: UwB

 

Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku na razie nie będą łączyć się w jedną szkołę wyższą. Poinformowali o tym rektorzy obu uczelni podczas wspólnej, oficjalnej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

 

Jednak nie jest wykluczone, że za jakiś czas nastąpi konsolidacja – przyznaje rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robert Ciborowski.

 

My nie możemy zamykać drzwi, które prowadzą nas do konsolidacji, bo byłoby to nieracjonalne. Na uczelnie trzeba patrzeć w ten sposób; jeśli się okaże w perspektywie dwóch najbliższych lat, że takie działania są potrzebne, że dadzą dużo dobrego uczelniom to, powinniśmy je podjąć. Jeśli się okaże, że nie, to nie będziemy się łączyć. Natomiast na pewno te drzwi muszą być otwarte, musimy przez nie co jakiś czas zaglądać i patrzeć też, co w pewnym czasie się pojawi.

 

Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis dodaje, że jeżeli uczelnie miałby się połączyć to po to, żeby być na zdecydowanie wyższym poziomie niż są teraz oddzielnie. Stąd też pomysł, aby z dwóch szkół stworzyć jedną uczelnię badawczą.

 

Co trzeba, żeby stać się uczelnią badawczą? W naszym przypadku to jest temat do naszej wspólnej dyskusji rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, ale biorąc pod uwagę naszą, wspólną inaugurację to, widzimy potencjał naszych uczelni. Jeśli się łączyć to, potrzebna jest przede wszystkim wizja tej przyszłej uczelni, jej misja i główne strategiczne kierunki rozwoju.

 

Rok akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej łącznie rozpoczęło 17,5 tys. studentów. (ea/mt)


Zobacz zdjęcia z inauguracji.