BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – ZNAMY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA PROJEKTY.

Ponad 90 projektów zakwalifikowało się do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Głosować na nie będzie można od 3 października.

Łącznie mieszkańcy zgłosili przeszło 150 pomysłów.

Z czego komisja pozytywnie oceniła 93, w tym jest 16 działań ogólnomiejskich, 36 osiedlowych, 33 oświatowych i 8 z zielonego budżetu.

Głównie dotyczą one budowy pomników, dróg, placów zabaw, organizacji festynów – tłumaczy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

„ Z tych projektów trzydzieści to, są boiska, place zabaw, pięć to, pomniki różnego rodzaju, czternaście festyny, warsztaty, koncerty. 

Ponadto pięć projektów dotyczy budowy parkingów, szesnaście remontów dróg i osiem tzw. “innych”. Na przykład zaplecza technicznego przy torze Wschodzący Białystok, oczyszczaczy powietrza przy białostockich przedszkolach, czy zegara dla biegaczy.”  Zgłoszone projekty w sumie są warte ponad 26 milionów złotych, jednak w Budżecie Obywatelskim 2019 przewidzianych jest 10 milionów złotych. (ea)