Książnica kupiła cenne listy Melchiora Wańkowicza

źródło: Książnica Podlaska

źródło: Książnica Podlaska

 

Trzy listy – dwa maszynopisy z odręcznymi podpisami Melchiora Wańkowicza oraz list Jerzego Godorowskiego z Białegostoku do autora m. in. książek „Ziele na kraterze” czy „Bitwa o Monte Cassino” – nabyła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W korespondencji znajduje się m. in. krótka charakterystyka powojennej stolicy Podlasia.

 

 

Zakupione listy pochodzą z 1948 r. Jerzy Godorowski z Białegostoku prowadził u progu Polski Ludowej korespondencję z pisarzem. List Godorowskiego do Wańkowicza jest niedokończony i niepodpisany, co było związane z powołaniem go do wojska. We wspomnianym liście autor zamieścił m. in. krótką charakterystykę miasta i jego mieszkańców.

 

Z tego listu Jerzego Godorowskiego wyłania się obraz Białegostoku powojennego. Pisze w nim m.in. o tym, że mamy jeden teatr, dwa kina. Dosyć niepochlebnie wypowiada się o naszym mieście – mówi Justyna Sawczuk, rzeczniczka Książnicy Podlaskiej.

 

Dla przebywającego wówczas w Londynie, Melchiora Wańkowicza wymiana listów z Godorowskim stanowiła konfrontację z rzeczywistością w kraju.

 

Jeżeli chodzi o Melchiora Wańkowicza, to przebywał on wtedy w Londynie. W związku z tym bardzo go ciekawiło co dzieje się w kraju. Interesował go też głos młodego pokolenia. Pytał Godorowskiego o to, jak jest w Białymstoku, a także o sprawy związane z kulturą – dodaje Sawczuk.

 

Nowe nabytki powiększyły kolekcję rękopisów Książnicy Podlaskiej, w której zasobach znajdują się m. in. listy Sokrata Janowicza, rękopisy Wiesława Kazaneckiego, Anny Markowej, Edwarda Redlińskiego, Wiesława Szymańskiego, Jana Leończuka czy Jana Kamińskiego.

 

Listy Melchiora Wańkowicza kosztowały 1,5 tys. złotych. (ea/mc)