Braniccy jadą w Polskę. Na badania i prace konserwacyjne

źródło: Muzeum Podlaskie

źródło: Muzeum Podlaskie

 

Braniccy opuszczają Białystok. Dwa portrety Jana Klemensa Branickiego i Izabeli Branickiej z Poniatowskich, pozyskane ostatnio do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pojadą w Polskę, zostaną poddane badaniom i konserwacji. Są na to pieniądze z Ministerstwa Kultury.

 

Najpierw wstępne analizy przeprowadzą znawcy osiemnastowiecznego Białegostoku i polskiego malarstwa tej epoki, historycy sztuki i muzealnicy: ks. dr Jan Nieciecki, dr Doroty Juszczak z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr Anna Oleńska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

W specjalistycznej pracowni konserwatorskiej Pani Aleksandry Kuszlis-Grygołowicz zostaną przeprowadzone badania stratygraficzne i analizy chemiczne pigmentów barwnych (farb), spoiw, gruntu i werniksu, które pozwolą wyjaśnić, czy obrazy zostały przemalowane i kiedy. Być może pozwolą też określić krąg artystyczny, czas powstania oraz autora. Obrazy zostaną sfotografowane w różnych zakresach fal, znawcy określą rodzaj drewna użytego w ramach i krosnach oraz zastosowanych farb, po czym obrazy zostaną poddane oczyszczeniu i starannej konserwacji, co dotyczy również ram. Wspomniane prace trwać będą około pół roku. Po tym czasie dzieła wrócą na swoje miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego w białostockim Ratuszu. (mt/mc)