ALKOMAT – 3/2018

Miejski program diagnozowania i wspomagania dzieci z FAS prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”– odcinek 1. Instruktor Programu FAS – Małgorzata Gudewicz i terapeuta integracji sensorycznej – Jolanta Kłusek opowiedziały o tym, dlaczego w Białymstoku program został wprowadzony i jakie są jego założenia, oraz jak wyglądają zajęcia z dziećmi dotkniętymi FAS.

posłuchaj audycji

alko1