WNOZ UMB z naukową kategorią A

Fot. Małgorzata Turecka

Fot. Małgorzata Turecka

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku naukową kategorią A. W ostatniej parametryzacji wydział został oceniony na B.

 

Po odwołaniu się od tej decyzji przez władze uczelni, ministerstwo poddało Wydział ponownej ocenie. Analiza potwierdziła argumenty uczelni.

 

“Ta decyzja bardzo nas cieszy, bo znacznie lepiej odzwierciedla nasz potencjał naukowy i nie ukrywajmy, nasze aspiracje. Jesteśmy dumni z własnych osiągnięć i czerpiemy dużą satysfakcję z faktu właściwego docenienia naszej pracy przez instytucje centralne” – komentuje decyzję ministerstwa Prorektor ds. Nauki UMB, prof. dr hab. Marcin Moniuszko.

 

Wszystkie 3 wydziały Medyka (Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydział Nauk o Zdrowiu) mogą poszczycić się kategorią naukową A. (mt/mc)