Prezydent przyznał nagrody artystyczne

Fot. Julitta Grzywa

Fot. Julitta Grzywa

 

Jerzy Kalina, Andrzej Zaborski, Wojciech Hernik i Łucja Lisowska to laureaci 25. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2017 rok. Wszyscy dostaną po 17 tys. złotych.

 

Nagroda Artystyczna – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej i ochrony dziedzictwa. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu podczas dni miasta. (mt/mc)