Stare, ale nowe. Zabytkowe stodoły w muzeum wsi

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest bogatsze o trzy nowe zabytki. To drewniane stodoły, z których najstarsza ma prawie 150 lat. Kiedyś gospodarze przechowywali w nich zboże. Teraz, w jednej z nich, będzie można oglądać dawne maszyny rolnicze. W kolejnej powstanie wystawa związana z leśnictwem.

 

Najstarsza jest stodoła z Redut, miejscowości w podlaskiej gminie Orla. Ma prawie 150 lat. Jej wnętrze w przyszłości wypełnią maszyny rolnicze z przełomu XIX i XX wieku. Niektóre z nich można będzie uruchomić. Wnętrze budynku gospodarskiego sprzed ponad stu lat, to pierwsza z wystaw stałych o osadnictwie wiejskim południowo wschodniej części województwa podlaskiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Będą następne.

 

Młodsza o pół wieku stodoła z Czarnej Białostockiej będzie wprowadzać zwiedzających Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w tajniki leśnictwa. Opowie jak ludzie korzystali z bogactwa lasów, od średniowiecza do połowy dwudziestego wieku. W środku można będzie zobaczyć narzędzia do sadzenia, pielęgnacji, wycinki i obróbki drzew. Na zewnątrz staną urządzenia do produkcji węgla drzewnego.

 

Dwie stodoły wzbogaciły skansen dzięki unijnemu dofinansowaniu. To część projektu “Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu”. Jest jeszcze trzecia, z Sannik. W jej przypadku najcenniejsze są walory architektoniczne. W całym województwie jest tylko kilka budynków o takiej, sochowo-ślemeniowej, konstrukcji dachu. (mt/mc)