Białostockie krzyże i kapliczki w specjalnej publikacji. Książkę wydał magistrat

źródło: UM Białystok

źródło: UM Białystok

 

Magistrat przygotował kolejną publikację poświęconą lokalnemu dziedzictwu kulturowemu. W książce zostały opisane krzyże i kapliczki, które znajdują się na terenie miasta.

 

Z siedemdziesięciu sześciu ujętych w publikacji obiektów najwięcej jest krzyży, które miały chronić mieszkańców od wszelkiego zła: klęsk żywiołowych, epidemii czy wojny. Sporo jest też krzyży na rozstajach dróg, oznaczających dawne granice wsi lub upamiętniających wydarzenia historyczne.

 

Książki nie można kupić. Można ją będzie wygrać w konkursie organizowanym przez magistrat na profilu Wschodzący Białystok na Facebooku.

 

W październiku magistrat wydał “Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej”. Prawie cały jej nakład został już rozdysponowany. (mt/mc)