Jak rozwijać Białystok w zgodzie z przyrodą?

Fot. Katarzyna Cichoń

Fot. Katarzyna Cichoń

 

O tym, jak wykorzystać walory przyrodnicze Białegostoku w planowaniu przestrzennym, będą rozmawiać uczestnicy Podlaskiego Forum Urbanistów. Tegoroczna, dziesiąta edycja debaty, zaplanowana jest na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i zostanie poświęcona rozwojowi miasta w kontekście ochrony środowiska.

 

Władze miasta liczą w tej sprawi na głos ekspertów, naukowców, polityków, organizację pozarządowe oraz mieszkańców. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego czy Instytutu Biologii UwB. W dyskusji będzie także uczestniczył prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Piotr Lorens.

 

Forum rozpocznie się w czwartek (16.11) o 16.00. (ea/mc)