ALKOMAT – ODC.14/2017

Dlaczego uzależniamy się od alkoholu? Ponieważ  łączy się on w mózgu z dopaminą, w wyniku czego powstaje substancja będąca odpowiednikiem heroiny. A że alkohol jest łatwo dostępny i akceptowany społecznie – zagrożenie alkoholizmem jest o wiele bardziej groźne, niż innymi nałogami – tłumaczy w Akaderze, w kolejnym odcinku “Alkomatu” – Katarzyna Makocka-Wojsiat – psychoterapeuta uzależnień.

posłuchaj audycji Julitty Grzywy

tarapeutka Katarzyna Makocka-Wojsiat