S19 drogą ekspresową do 2025 roku

GDDKiAJedna z kluczowych podlaskich dróg zostanie zmodernizowana. Krajowa S19 będzie drogą ekspresową. Inwestycja ma być gotowa do 2025 roku.

 

Jak poinformował Akaderę – Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, obecnie przygotowana i przyjęta przez Rząd aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych oznacza zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe do 135 miliardów złotych.

 

Z projektu Uchwały Rady Ministrów wynika, że do 2023 roku ma powstać cała podlaska część S19: od granicy państwa do Białegostoku oraz od Białegostoku do Lubartowa – na odcinku Choroszcz – Ploski oraz Ploski – Chlebczyn.

 

Takie założenie nie przesądza o przebiegu S19ki w kierunku północnym. Natomiast potwierdza jej przebieg na kierunku Białystok – Lublin. Prace budowlane mają się rozpocząć w 2021 roku. Szacowany koszt inwestycji to blisko 8 miliardów złotych. (jl)