PB, UwB i UMB wspólnie wywalczyły pieniądze na komercjalizację

Fot. K. Cichoń

Fot. K. Cichoń

 

Trzy największe uczelnie w województwie podlaskim założyły konsorcjum, które otrzymało blisko 3 mln złotych dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze pozwolą przede wszystkim na komercjalizację wyników prac badawczych i wynalazków.

 

Chodzi o Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny. O dofinansowaniu poszczególnych projektów naukowych zdecyduje specjalnie powołana do tego komisja – informuje prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Tomasz Stypułkowski. Jedna praca maksymalnie może otrzymać sto tysięcy złotych dotacji – dodaje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” realizowany będzie do stycznia 2019 roku. (ea/mc)