HORYZONT – odcinek 2/2017

W erze technologii kładziony jest coraz większy nacisk na wykorzystanie potencjału naukowego uczelni wyższych w przemyśle i na komercjalizowanie wynalazków.  Duże doświadczenie w tej dziedzinie ma dr Jolanta Koszelew z Politechniki Białostockiej.

– Prezes firmy UpLogic – spółki spin-off tej uczelni. Pani Doktor realizuje projekty B+R, jest ekspertem oceniającym wnioski w programach POIR 2014-2020 oraz Horyzont 2020

Ostatnio spotkała się z naukowcami  z Politechniki Białostockiej, oraz z przedsiębiorcami, aby przekazać im swoje doświadczenia w ramach specjalnego szkolenia.

 

posłuchaj relacji