Trasa Niepodległości: będę kolejne wyzwania dla kierowców

Fot. Katarzyna Cichoń

Fot. Katarzyna Cichoń

 

Coraz więcej utrudnień czeka nas w związku z budową Trasy Niepodległości. Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone już od soboty (25.03).

 

Zamknięta zostanie m.in. Aleja Niepodległości od ulicy Wrocławskiej do drogi w ciągu ulicy Klepackiej. Jednocześnie zostaną zamknięte dla ruchu kołowego następujące skrzyżowania:

Aleja Niepodległości – Wrocławska,
Aleja Niepodległości – Magnoliowa,
Aleja Niepodległości – St. Okrzei.

 

Zostaną przerwane ciągi ulic: Letnia na odcinku od ul Zimowej do ul. Korycińskiej; Klonowa na odcinku od ul. Miodowej do ul. Korycińskiej.

 

Pojedziemy objazdami: ulicą Lawendową do drogi do Klepacz w kierunku ul. Hetmańskiej; ulicą Św. A. Boboli w kierunku ul. ks. J. Popiełuszki (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną). Wyjazd i dojazd na ul. Storczykową odbywać się będzie wyłącznie od ul. Magnoliowej.

 

Ponadto utrudnienia w ruchu wystąpią na ulicach:

 

– ul. ks. J. Popiełuszki

Na odcinku od ul. Św. A. Boboli do ul. A. Rybnika ruch w obu kierunkach odbywać się będzie po lewej jezdni jadąc w stronę ul. gen. W. Sikorskiego.
Wjazd na ul. A. Rybnika, Klonową, Korycińską oraz na ul. Zimową możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Wrocławskiej.

 

– ul. Wrocławska (od Alei Niepodległości do ul. Zielonogórskiej

Z kierunku ul. Zielonogórskiej ul. Wrocławska przejezdna do skrzyżowania z ul. Miodową z umożliwieniem dojazdu do sklepu Biedronka.

Brak możliwości dojazdu na ul. Storczykową z kierunku ul. Wrocławskiej. Wyjazd i dojazd do ul. Storczykowej odbywać się będzie wyłącznie ul. Magnoliową.

Z ul. Wrocławskiej pozostaną dojazdy do ul. Miodowej (V LO) oraz ul. A. Rybnika.

 

– ul. Zielonogórska

Na czas prowadzenia robót zostanie zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Zielonogórskiej i Wrocławskiej poprzez ustalenie pierwszeństwa przejazdu na relacji ul. Wrocławska (od ul. ks. J. Popiełuszki) ul. Zielonogórska.
Wyeliminowana zostanie relacja skrętu w lewo z ul. Zielonogórskiej w ul. Wrocławską.

 

 

– ul. Lawendowa

W celu usprawnienia ruchu zostanie wykonane przedłużenie ul. Lawendowej do drogi w ciągu ul. Klepackiej.
Ruch odbywający się na ul. Lawendowej zostanie podporządkowany do ul. Klepackiej.
Na skrzyżowaniu ulic Lawendowej i przedłużenia ul. Magnoliowej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wyznaczone zostanie pierwszeństwo przejazdu ul. Lawendową.

 

 

– Skrzyżowanie ulic Hetmańska – Zielonogórska

Zostanie wprowadzona korekta toru jazdy z Alei Niepodległości w kierunku gen. A. E. Fieldorfa „NILA” z uwagi na prowadzone prace związane z budową ulicy.

 

 

W związku z budową Trasy Niepodległości na odcinku al. Jana Pawła II do ul. ks. J. Popiełuszki zostanie przerwana możliwość przejazdu w ciągu następujących ulic:

 

Armii Krajowej (między budynkami nr 31 – 29),
Szarych Szeregów (między budynkami 22 – 14),

 

Wyjazd i dojazd do osiedla Leśna Dolina zlokalizowanego po zachodniej części budowanej Trasy Niepodległości będzie odbywał się ul. św. A. Boboli do ul. ks. J. Popiełuszki (do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną) oraz ulicą Bacieczki w kierunku Alei Jana Pawła II.

 

Wyjazd z osiedla Leśna Dolina zlokalizowanego po wschodniej części budowanej Trasy Niepodległości będzie możliwy ulicą Batalionów Chłopskich w kierunku do ul. ks. J. Popiełuszki oraz pozostałymi ulicami na osiedlu Leśna Dolina w kierunku ul. gen. W. Sikorskiego. (info: Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku/jl/mc)