Uczniowie z Bielska Podlaskiego rozpoczną naukę na Politechnice Białostockiej

Fot. K. Cichoń

Fot. K. Cichoń

Do Białostockiego, Siemiatyckiego i Hajnowskiego dołącza…. Bielski Uniwersytet Dziecięcy. W sobotę (17.02) Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej prof. Roman Kaczyński oraz burmistrz Bielska Podlaskiego podpiszą porozumienie o współpracy. Na jego mocy, w ramach BUD, kształcić się będzie 25 żaków. Pierwsze zajęcia odbędą się zaraz po uroczystości inauguracyjnej i wręczeniu indeksów.
 
 
W trakcie nauki mali studenci poznają m.in. podstawowe sposoby wyszukiwania, porządkowania i klasyfikowania informacji. Dowiedzą się też, czym jest pieniądz, jaka jest jego historia oraz jak zabezpieczone są banknoty przed fałszerstwem.
 
 
Inauguracja Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpocznie o 13:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.
 
 
Projekt Podlaski Uniwersytet Dziecięcy współfinansowany jest z ministerialnego programu “Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. (jl/kc)