NASZ GOŚĆ: Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej – prof. Jarosław Perszko.

Prof. Jarosław Perszko rozpoczął właśnie swoją kadencję. Jakim szefem będzie?
Jakim jest człowiekiem?

posłuchaj audycji Julitty Grzywy

jaroslaw-perszko