Prawo UwB drugie w Polsce

2016_ 06_13 skan dyplomu wydziałV Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2016, ponownie potwierdził jakość kształcenia białostockich studentów. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (choć jest jednym z najmniejszych ośrodków naukowo-badawczych) zajął w nim drugie miejsce.

 

Wśród uczelni publicznych zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, a trzeci był Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W rankingu – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach UwB otrzymał wysokie noty przy wyróżniającej ocenie współpracy z zagranicą.
 
Zwycięzca zestawienia Wydział Prawa i Administracji UJ zgromadził 37,2 pkt. (na 45 możliwych); Wydział Prawa UwB – 34,6 pkt., a Wydział Prawa i Administracji UW – 32,2 pkt.

W tym roku „Rzeczpospolita” po raz pierwszy przygotowała – w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych –  I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Wygrała go łódzka klinika porad prawnych wynikiem 87 pkt. (na 100 możliwych). Białostocka Wydziałowa Poradnia Prawna zajęła drugie miejsce (83 pkt.).

O prymat w V rankingu „Rzeczpospolitej” 2016 walczyło 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 9 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono na 10 uczelniach. (am)