Podyplomowe nowości na UwB

Fot. Katarzyna Cichoń

Fot. Katarzyna Cichoń

Sześć nowości znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Nowe kierunki to dwujęzyczna obsługa firmy, etyka i filozofia w szkole, animacja czytelnictwa, specjalista obsługi celnej, ewaluacja w edukacji i praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego to wspólna oferta Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Filologicznego.  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Duży nacisk będzie położony na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie.

 

Wydział Prawa UwB zaprasza na studia Specjalista obsługi celnej, które mają przygotować słuchaczy do wykonywania zawodu agenta celnego.

 

Dwie nowości oferuje Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pierwsza to studia podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej, drugia –  Ewaluacja w edukacji.

 

Studia podyplomowe Etyka i filozofia religii w szkole to nowość przygotowana przez Katedrę Teologii Katolickiej.  Absolwenci studiów poszerzą wiedzę z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa.

 

Wydział Filologiczny UwB zaprasza na studia podyplomowe Animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa. Przygotowują one swoich słuchaczy do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa.

 

Informacje o programie studiów, warunkach i terminach zapisów można znaleźć na stronie uwb.edu.pl/rekrutacja. (kc)