Rola Historii Wojskowej na WSAP

„Rola Historii Wojskowej w Studiach nad Bezpieczeństwem” – to hasło konferencji naukowej, którą organizuje Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się w czwartek (10.04) między 10.00 a 13.00. Wstęp jest wolny.

Program Konferencji:
Godz. 10:00
Otwarcie konferencji – wystąpienie J.M. Rektora WSAP, prof. dr hab. Hanny Konopki

PROWADZĄCY: płk. dr hab. Grzegorz Sobolewski
1. kom. dr hab. Jacek Drzewicki, prof. WSPol., Rola Policji województwa śląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w okresie II RP.
2. prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (AON WBN), Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych jako element studiów.
3.płk dr hab. Juliusz S. Tym (AON WBN), Rola historii wojskowości w studiach nadbezpieczeństwem narodowym.
4. dr hab. Daniel Boćkowski (UwB), Operacje stabilizacyjne a lekcja na przyszłość.
5. dr hab. Artur Pasko (UwB), Udział organizacji paramilitarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa igrzysk olimpijskich po II wojnie światowej.

Godz. 11:30: Przerwa kawowa

PROWADZĄCY: młodszy inspektor dr Janusz Bryk
6. dr Adrian Konopka (WSAP), Czego uczą przypadki aneksji, inkorporacji itp. w stosunkach międzynarodowych?
7. dr Magdalena El Ghamari (UwB), Bliskowschodnia sztuka wojenna.
8.mjr dypl. Jacek Lasota (AON WZ i D), Historia wojskowa w ofercie Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej na kierunku obronność, wybrane aspekty.
9. kom. dr Marcin Płotek (WSPol), Wartości w nauczaniu historii policji.
10. dr Tomasz Wesołowski (UwB), Współczesne wojsko polskie wobec doświadczeń z budowy i wykorzystania fortyfikacji w konfliktach zbrojnych XX wieku.

DYSKUSJA
Godz. 13:00: Zakończenie konferencji
Godz. 13:30: Lunch