WSAP ma nowego rektora. Znowu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ma nowego rektora. Szefową uczelni została dr hab. Hanna Konopka, prof. WSAP. Na stanowisko prorektora powołano zaś dr Eugeniusza Nikulina.

 

Wybór nowych władz ma związek z rezygnacją poprzedniej rektor, profesor Patrycji Suwaj, która zaledwie po czterech miesiącach kadencji złożyła wymówienie ze względów zdrowotnych. Wcześniej przez rok szefem uczelni był dr Robert Szczepankowski. Zastąpił on na tym stanowisku prof. Jerzego Kopanię, który kierował uczelnią przez pięć lat.

Hanna Konopka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii – historii najnowszej, związana z WSAP od 1998 r., twórca kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego. Autorka licznych publikacji, uczestnik wielu międzynarodowych konferencji.