HORYZONT 2020 – AUDYCJA 6

Spotkanie z Katarzyną Cieślak  z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – ekspert do spraw energii i platform technologicznych. Można się z niej dowiedzieć  jak zdobywać pieniądze na programy energetyczne.