HORYZONT 2020 – AUDYCJA 5

Rozmowa z Wiesławem Studenckim z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć  jak zdobywać granty dla najlepszych naukowców i jak skorzystać z najlepszej infrastruktury badawczej w Europie.