Horyzont 2020 – Audycja 4

Rozmowa z Janem Lisowskim z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć jak zdobyć fundusze na realizację projektów na różnego rodzaju projekty informatyczno informacyjne.