Horyzont 2020 – Audycja 3

Rozmowa z Małgorzatą Snarską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Można się z niej dowiedzieć jak przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać fundusze na innowacyjny rozwój.