Nauczyciele Mądrzy Sercem

Swoją pracę wykonują z największą pasją. Tacy są Nauczyciele Mądrzy Sercem. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek (22.10) w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Prezydent Białegostoku już po raz siódmy nagrodził nauczycieli, którzy wyjątkowo angażują się w sprawy swoich podopiecznych. Poświęcają im dużo czasu, są dla nich autorytetami.

Statuetki “Nauczyciel mądry sercem” trafiły do jedenastu pedagogów. Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

Wanda Dzięcioł
Pani Wanda jest nauczycielem j. angielskiego cieszącym się szczególnym autorytetem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Zawsze z wielką pasją i sercem wykonujący swoją pracę zawodową, jest innowacyjna i pomysłowa. Jest nauczycielem wielkiego serca i ogromnej życzliwości, troską i opieką otaczająca każdego ucznia.

 

Małgorzata Gardocka
Pani Małgorzata jest nauczycielem, który potrafi nauczyć dzieci wzajemnej akceptacji i tolerancji. W prowadzonych przez nią klasach panuje atmosfera przyjaźni, otwartości i zrozumienia. Jest osobą ciepłą, koleżeńską, ciesząca się zaufaniem całej szkolnej społeczności.

 

Lech Grodzki
Pan Lech jest nauczycielem, który prowadzi zajęcia na różnych poziomach umiejętności pływackich i w różnych kategoriach wiekowych. Wyszkolił wiele tysięcy osób, z których wielu jest obecnie ratownikami, członkami kadry narodowej. Chętnie dzieli się doświadczeniem w zakresie treningu oraz metod nauczania.

 

Michał Wojciech Kryszeń
Pan Michał to nauczyciel, który w procesie nauczania nie ogranicza się do przygotowania zawodowego, ale bardzo angażuje się w przygotowanie swoich uczniów do pełni życia zawodowego zatrudniając ich, pomagając założyć własną firmę oraz ułatwić start w dorosłość. 

 

Elżbieta Łojewska
Pani Elżbieta jest wrażliwym, sprawiedliwym i wyrozumiałym nauczycielem, potrafiącym zrozumieć i zauważyć każdego ucznia. Zawsze dysponuje czasem dla swoich wychowanków, szanuje ich poglądy. Uczy i wychowuje nie tylko słowem, ale całą swoją osobowością i przykładem własnego życia.

 

Agnieszka Maciorowska
Pani Agnieszka to osoba o wysokiej kulturze osobistej. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, lubiana i szanowana przez wychowanków. Bardzo dobrze zna swoich podopiecznych, ich zainteresowania, problemy. Jej główne cechy osobowości, to: życzliwość, empatia, wyrozumiałość, sprawiedliwość, obowiązkowość, uprzejmość.

 

Profesor Zenon Mariak
Pan Zenon Mariak jest naukowcem, nauczycielem kilku pokoleń lekarzy, człowiekiem wielkiego serca i etosu. To bardzo merytoryczny specjalista, otwarty na innowacje, życzliwy, współczujący, zawsze gotowy nieść pomoc człowiekowi w potrzebie, stosujący najnowocześniejsze metody leczenia.

 

Franciszek Mocarski
Pan Franciszek jest nauczycielem z bogatym dorobkiem pracy pedagogicznej, ogromnym autorytetem, zarówno dla młodzieży, jak i kolegów oraz koleżanek. Potrafi skutecznie zgromadzić wokół swojej muzy pasjonatów sztuki. 

 

Urszula Morawska
Pani Urszula jest zawsze skupiona na dziecku i jego potrzebach, gotowa poświęcić swój czas, by rozwiązać jego problemy. Od lat skutecznie otwiera młodych ludzi na świat teatru, zaszczepiając w nich miłość do trudnej sztuki interpretacji tekstu, recytacji, ruchu scenicznego, improwizacji.

 

Sylwia Sobolewska
Pani Sylwia jest niedoścignionym wzorem i autorytetem zarówno dla swoich podopiecznych, jak i innych nauczycieli. Potrafi skutecznie zaangażować uczniów w akcje charytatywne i organizację sportowych imprez integracyjnych.

 

Ksiądz profesor Stanisław Strzelecki
Ksiądz profesor Stanisław Strzelecki jest nauczycielem kilku pokoleń teologów duchownych i świeckich, wytrawnym przewodnikiem po ziemiach biblijnych, spadkobiercą teologii miłosierdzia swego mistrza Księdza Michała Sopoćki. Znakomitym wykładem z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Izabeli Branickiej zainspirował Białostocką Edukację do wskrzeszenia wyróżnienia „Diligentiae” z czasów króla Stanisława, które przyznawane jest dziś wybitnym uczniom i ich nauczycielom za pilność.